Меню

Падрыхтоўка навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі
У мэтах падрыхтоўкі навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі ў Інстытуце адкрыта ад'юнктура па спецыяльнасці 20.03.05 - "Прафесійная адукацыя ў галіне пагранічнай бяспекі" (ваенныя навукі, педагагічныя навукі, псіхалагічныя навукі).
Акрамя таго, падрыхтоўка навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі ажыццяўляецца ва ўстановах пасляўніверсітэцкай адукацыі Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі.